REGA for samarbejdspartnere

Hvad betyder REGA for dig?

Som samarbejdspartner til en REGA-virksomhed vil du opleve en virksomhed, der har en høj grad af gennemsigtighed omkring dens drift og prioriteringer.

Det følger af, at din kunde har tilsluttet sig UN Global Compact, som er FN’s organisation for samfundsansvar. Desuden efterlever din kunde minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd (FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber).

Implementering af minimumstandarder

Ved forhandling af kontrakter med en REGA-virksomhed, vil du vil blive stillet krav om også at implementere disse minimumsstandarder for ansvarlig virksomhedsadfærd. Du vil altså blive bedt om at gøre det samme som din kunde eller samarbejdspartner – hverken mere eller mindre.

Det betyder ikke, at alle kontrakter skal genvurderes på én gang. Når det er tid til at genforhandle eksisterende kontrakter eller indgås nye kontrakter, vil du blive stillet krav om, at du inden for den kommende periode påbegynder arbejdet med at efterleve FN’s og OECD’s retningslinjer.

Hvornår skal jeg have det på plads?

Du kan læse meget mere på denne hjemmeside om, hvad samfundsansvar betyder, og hvad du som virksomhed skal gøre for at efterleve FN’s og OECD’s retningslinjer. Du kan også altid spørge din kunde om gode råd til at gå i gang.

Når du genforhandler eller indgår nye kontrakter med en kunde, der med i REGA, skal I aftale, hvornår du skal vise, at du er gået i gang med også at efterleve FN’s og OECD’s retningslinjer. Typisk vil det være inden for et år efter indgået kontrakt, at du skal kunne vise, at du er gået i gang. Men det er et stykke arbejde, der tager tid. Det kræver, at du har mulighed for – over en årrække – at implementere det ledelsessystem, du skal have på plads.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.