Samfundsansvar

– Sådan arbejder vi

Hvad er samfundsansvar?

Definitionen af samfundsansvar er: Hvordan virksomhederne bidrager til social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed, samtidig med, at de håndterer deres mulige negative indvirkninger på internationale principper gældende for social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed.

Samfundsansvar, også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility), handler altså om, hvordan virksomheder forholder sig til de internationalt aftalte principper for bæredygtighed. Kernen af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed udgøres af internationale aftaler på områderne: Menneskerettighedskonventionerne, Rio-deklarationen og Parisaftalen, samt Anti-korruptionskonventionen.

I 2000 blev disse principper præsenteret for erhvervslivet gennem Global Compacts ti principper, som er beskrevet nedenfor.

UN Global Compact

UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar, og det har til formål at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd. Som medlem af UN Global Compact har virksomheder forpligtet sig til at engagere sig i samfundsansvar på baggrund af et fælles værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, inkl. arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Alle REGA-virksomheder har tilsluttet sig UN Global Compact og har dermed forpligtet sig til at arbejde med de ti principper.

De 10 principper

Menneskerettigheder inkl. arbejdsrettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger;

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde;

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Minimumstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd

I 2011 definerede FN den minimumsstandard, som enhver virksomhed skal møde for at udvise ansvarlig virksomhedsadfærd: FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (forkortes UNGPs - UN Guiding Principles for Business and Human Rights). Standarden beskriver et ledelsessystem, som alle virksomheder skal have på plads.

Den standard blev straks udbredt til også at gælde for miljømæssig og økonomisk bæredygtighed gennem OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber.

Det er et ledelsessystem, som sikrer forankring af arbejdet med samfundsansvar i hele virksomheden gennem en stringent metode, der sikrer, at virksomheden håndterer dens mulige negative indvirkninger på social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed.

Ledelsessystem

For at have ledelsessystem på plads, skal enhver virksomhed vedtage en politik for virksomhedens samfundsansvar i overensstemmelse med FN’s og OECD’s retningslinjer samt opbygge et effektivt ledelsessystem, som har fokus på at håndtere mulige negative indvirkninger og dermed forebygge problemstillinger.

Dette gøres ved at foretage jævnlige indvirkningsanalyser, hvor virksomheden:

  • Identificerer mulige negative indvirkninger på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
  • Forebygger negative indvirkninger på menneskerettighederne på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
  • Afbøder negative indvirkninger på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
  • Tilbyder medarbejdere og andre, der oplever negative indvirkninger adgang til genoprejsning
  • Måler effektiviteten af virksomhedens aktioner for at forebygge og afbøde negative indvirkninger
  • Kommunikerer om arbejdet med samfundsansvar, herunder resultaterne af indvirkningsanalyserne og resultaterne af effektivitetsmålingerne

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø i hele verden. De blev vedtaget i FN i 2015 og er en plan for, hvad verdens lande skal arbejde for frem mod 2030. Verdensmålene bliver også kaldt bæredygtighedsmålene, Sustainable Development Goals eller bare SDG’erne.

Verdensmålene består af 17 mål og 169 delmål, som forpligter alle stater til målbare indsatser for bæredygtighed. Den nye dagsorden anerkender, at social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd.

Ved at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, støtter virksomheder staterne i at nå målene. Men det er frivilligt for virksomhederne, om de vil gøre det.

To aspekter af samfundsansvar

Samfundsansvar handler både om, hvordan virksomhederne bidrager til social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed, f.eks. gennem arbejdet med verdensmålene, og, hvordan de håndterer deres mulige negative indvirkninger på internationale principper gældende for social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed.

Når man bidrager til bæredygtighed, gør man noget særligt godt for det samfund, man er en del af, men det er vigtigt ikke at glemme kernen, som udgøres af minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd og som sikre, at virksomhederne først og fremmest håndterer deres mulige negative indvirkninger.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.