Om REGA

- et brancheinitiativ der arbejder målrettet med samfundsansvar

HVAD BETYDER REGA FOR BRANCHEN?

REGA er et brancheinitiativ for restauratører, der garanterer at de arbejder systematisk og målrettet på at drive ansvarlig virksomhed. Det betyder, at medlemmer af REGA arbejder fokuseret på at forbedre virksomhedens sociale, miljø- og klimamæssige samt økonomiske bundlinje.

På den måde sikres:

Med REGA skabes en best practice, der klarlægger både, hvordan restaurationsbranchen bedst driver ansvarlig og bæredygtig virksomhed, og hvordan man som branche kan samarbejde om et fælles initiativ med samfundsansvar i fokus.

REGA-samarbejdet stiller ikke blot garantier for dem, der indgår i samarbejdet, men også højere krav til samarbejdspartnere og andre interessenter. Derfor vil samarbejdet have indirekte betydning for både medarbejdere, gæster og mange andre i branchen.

FORPLIGTELSER I REGA

Medlemmer af REGA forpligter sig til at tilslutte sig UN Global Compact og efterleve FN’s og OECD’s minimumsstandarder for ansvarlig virksomhedsadfærd:

Dette indebærer, at alle medlemsvirksomheder indenfor to år indfører et ledelsessystem, der lever op til FN’s og OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. FN’s Retningslinjer kræver, at medlemmerne løbende forholder sig aktivt og transparent til menneskerettighederne, altså kernen af social bæredygtighed. OECD’s Retningslinjer kræver herudover, at medlemmerne også forholder sig til miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

REGA-sekretariatet

Medlemmernes arbejde med samfundsansvar understøttes af REGA-sekretariatet, der er en del af brancheorganisationen Danmarks Restauranter & Cafeer. Sekretariatets opgave er at servicere, rådgive og understøtte REGA-virksomhedernes arbejde med implementering af Global Compact og FN’s/OECD’s retningslinjer.

Et fælles sekretariat

Fordelen ved at pulje aktiviteterne i et sekretariat via DRC er økonomiske såvel som faglige. Udover de økonomiske fordele ved, at man som virksomhed ikke skal opbygge en funktion selv, vil et samlet sekretariat sikre effektiv, faglig funderet og up-to-date rådgivning inden for CSR.

Derudover vil aktiviteter, som de enkelte medlemmer måtte have en interesse for at igangsætte, kunne samles i fælles REGA-initiativer. Dermed kan sekretariatet sikre en endnu større udbredelse af indsatser for bæredygtig udvikling og skabe en solid fælles platform for REGA-virksomhederne.

Danmarks Restauranter & Cafeer

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheforening, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m. Branchefællesskabet tæller ca. 1.500 medlemsvirksomheder og er dermed DRC den største repræsentant for restaurationsbranchen. Hos DRC sætter vi restauratørernes frihed i højsædet og vi er en brancheforening af restauratører for restauratører.

Som medlem hos DRC får du unik og branchespecifik juridisk rådgivning, ligesom du kan drage nytte af en lang række medlemsfordele og bedre konkurrencevilkår.

DRC er en organisation i udvikling og ud fra en ansvarlighedsdagsorden arbejder DRC for at sikre branchen de bedste rammevilkår og forsøger konstant at inspirere og oplyse medlemmerne om, hvilke tiltag der kan iværksættes for at styrke ansvarligheden i driften.

DRC prioriterer at arbejde bredt med alle relevante aktører, da der er brug for alle gode hænder til i fællesskab at løfte branchen. Dette gælder både i forhold til dagligdagens udfordringer og i større politiske sager.

Læs mere om DRC her

ET FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF BRANCHEN

Som REGA-virksomhed bliver man en del af et stort fælles branchenetværk, der kan medvirke til at skabe fremdrift, udvikling og implementering af samfundsansvar. Du får en platform til udveksle erfaringer og et solidt udgangspunkt for din virksomheds og branchens CSR-profilering.

Fordele i arbejdet med CSR

Gennem medlemskabet af REGA bliver din virksomhed, blandt de første i Danmark, i stand til at møde minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd (FN/OECD). Ved brug af DRC og REGA’s CSR-værktøjer og rådgivningstilbud, bliver din virksomhed også skærpet i arbejdet med strategisk CSR. Din virksomhed kan derved få konkurrencemæssige fordele og skabe værdi for både jer selv og for branchens omdømme.

DERFOR SKAL DU OGSÅ VÆRE MED

  • Du ønsker at kommunikere, at du driver en virksomhed, der har fokus på ansvarlighed.
  • Med henvisning til REGA-samarbejdet kan du positionere og markedsføre din virksomhed som samfundsansvarlig.
  • Som virksomhed, der respekterer FN´s menneskerettigheder, kan du motivere og fastholde medarbejdere samtidig med, at du kan tiltrække nye talenter.
  • Du kan forbedre din risikostyring og optimere på dine salgs- og leverandøraftaler.
  • Du lever op til dine interessenters krav og forventninger og styrker din brand value.
  • Du får den nødvendige support via REGA-samarbejdet til at få implementeret minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsdrift i din(e) forretning(er), og lever derved op til internationale standarder (FN/OECD).

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.