Verdensmål i Værdikæden

- Jagten på de bedste bæredygtige løsninger til restaurationsbranchen

Det er ikke alle bæredygtighedsudfordringer, man kan eller skal løse selv. Derfor er REGA, DRC, Global Compact Network Denmark og Industriens Fond gået sammen i et fælles værdikædeprojekt, Verdensmål i Værdikæden.

Med udgangspunkt i de 17 Verdensmål etableres ”Verdensmål i Værdikæden” som et initiativ, der skal binde industri, videnaktører og restauratører sammen for at løfte niveauet for bæredygtighed i den danske restaurationsbranche. Det kræver struktur, samarbejde og en dialog på tværs af branchen og i værdikæden for at finde de rette løsninger. Løsninger som virksomhederne i sidste ende vil kunne se reflekteret direkte på bundlinjen. Målet er at styrke konkurrenceevnen og hæve ambitionerne for bæredygtighed i hele værdikæden samt imødekomme den stigende efterspørgsel på den bæredygtige restaurantoplevelse.

Dialogen og arbejdet i de forskellige værdikædegrupper er en løbende proces, som afsluttes i slutningen af 2021, hvor projektet forventer at præsentere et løsningsgalleri med konkrete tiltag til at iværksætte nye handlemuligheder. Dermed tapper projektet ind i det nuværende momentum for at skabe nye modeller og løsninger, som kan bane vejen for både restaurationsbranchen og andre brancher.

DE 4 VÆRDIKÆDEGRUPPER

Projektet adresserer fire overordnede miljømæssige problemstillinger med relevans for værdikæden. Omkring hver udfordring samles aktører fra forskellige steder i værdikæden for at skabe løsninger. Disse såkaldte Værdikædegrupper har fået overskrifter, der skal inspirere deltagerne til systemisk og eksponentiel nytænkning i stedet for at forbedre de nuværende systemer inkrementelt:

  • Den Cirkulære Restauration: Her er fokus på, hvordan restaurationer kan blive mere cirkulære og - i samarbejde med leverandører - blive bedre til at reducere, genanvende og genbruge ressourcer.
  • Fremtidens Take Away System: I denne gruppe er der fokus på fremtidens bæredygtige take-away-system. Gruppen skal forsøge at skabe transparens og et videngrundlag til branchen, samt tænke helt nyt om hvordan vi bringer mad ud.
  • Fra Græs Til Gæst: Her er fokus på, hvordan vi kan fremme systemer og løsninger, som sikrer branchen bedre lokale råvarer og dermed understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer. De skal blandt andet se på indkøbssystemer, digitale løsninger, lokal sourcing, urban farming og økologi.
  • Fra Madspild Til Ressource: Denne gruppe har fokus på, hvordan restaurationer - ved at reducere madspild – kan reducere CO2 udledning og se mere bredt på, hvordan vi får skabt systemer, som gør det lettere at transformere madspild og -affald til en ressource.

ET PROJEKT FOR FLERE BRANCHER

Sammen skal grupperne identificere, teste og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes på tværs af branchen og øge vækstpotentialet i de virksomheder, som udvikler løsningerne - også gerne i udlandet. Derfor munder projektet blandt andet ud i et løsningsgalleri, som kan fremvise de nye og gennemtestede danske løsninger.

Selvom projektet Verdensmål i Værdikæden drejer sig om restaurationsbranchen skal projektstrukturen og -processerne også kunne genanvendes i lignende projekter med andre brancher som omdrejningspunkt. Derfor vil der, i regi af projektet, blive udviklet open-source processer og værktøjer til at facilitere en tættere dialog mellem udbud og efterspørgsel indenfor andre brancher, som for eksempel tekstilbranchen og byggeriet.

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside for Verdensmål i Værdikæden her.

PROJEKTETS PARTERE

REGA - Restauratørernes Garantiordning
REGA er Restauratørernes Garantiordning – et branchesamarbejde, der rammesætter restauratørernes fælles forståelse af ansvarlig virksomhedsdrift i restaurationsbranchen. Samarbejdet hviler på rammen for bæredygtighed, FN’s Global Compact; REGA forpligter medlemmerne til at integrere hensyn til menneskerettigheder, miljø og antikorruption i deres forretning. Læs mere på www.regadk.dk.
REGA - Restauratørernes Garantiordning
Danmarks Restauranter og Cafeer, DRC, er brancheforeningen for Danmarks restauranter, cafeer, barer, diskoteker og overnatningssteder med over 1500 medlemsvirksomheder på landsplan. Ud fra en ansvarlighedsdagsorden arbejder DRC for at sikre branchen de bedste rammevilkår og forsøger konstant at inspirere og oplyse om, hvilke tiltag der kan iværksættes for at styrke ansvarligheden i drifte, og som dermed kan være med til at udvikle og fremtidssikre branchen. Læs mere på www.thehost.dk.
REGA - Restauratørernes Garantiordning
Global Compact Network Denmark (GCDK) er en del af verdens største initiativ for bæredygtig forretning, FN’s Global Compact. Med afsæt i Global Compacts ti principper inden for miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder samt FN’s verdensmål arbejder netværket for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet. Læs mere på www.globalcompact.dk
REGA - Restauratørernes Garantiordning
Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der støtter dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på at internationalisere, at skabe og bringe viden i anvendelse, at introducere nye teknologier, at innovere og at sikre relevante kompetencer. Læs mere på www.industriensfond.dk.

PROJEKTETS AKTØRER

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.