Verdensmål i Værdikæden

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Verdensmål i Værdikæden skal finde løsninger på den danske restaurationsbranches største bæredygtighedsudfordringer. Målet er at styrke konkurrenceevnen for de danske virksomheder, som leverer løsningerne samt hæve bæredygtighedsambitionerne hos både restauranter og leverandører.

Projektet er finansieret af Industriens Fond og er et samarbejde mellem Global Compact Network Denmark, Danmarks Restauranter & Cafeer samt brancheinitiativet under DRC, REGA.

ET PROJEKT FOR FLERE BRANCHER

Sammen skal grupperne identificere, teste og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes på tværs af branchen. Derudover er ønsket at øge vækstpotentialet i de virksomheder, som udvikler løsningerne - også gerne i udlandet. Derfor munder projektet bl.a. ud i et løsningsgalleri, som kan fremvise de nye og gennemtestede danske løsninger.

Selvom Verdensmål i Værdikæden drejer sig om restaurationsbranchen skal projektstrukturen og -processerne også kunne genanvendes i lignende projekter med andre brancher som omdrejningspunkt. Derfor vil der undervejs blive udviklet open-source processer og værktøjer til at facilitere en tættere dialog mellem udbud og efterspørgsel i andre brancher som fx tekstilbranchen og byggeriet.

DE 4 VÆRDIKÆDEGRUPPER

Mere end 75 aktører deltager i Verdensmål i Værdikæden for i fællesskab at teste, udvikle og skalere løsninger, som kan gøre restaurationsbranchen mere bæredygtig. Aktørerne har valgt sig ind på en eller flere bæredygtighedsudfordringer, som de finder relevante at arbejde med igennem projektets forløb. På baggrund heraf er fire såkaldte ”Værdikædegrupper” blevet etableret.

A: Den Cirkulære Restauration

Hvordan bliver restaurationer og leverandører i samarbejde bedre til at reducere, genanvende og genbruge  de ressourcer, som anvendes i en restauration?

Gruppen vil opstille retningslinjer for, hvordan restaurationer kan være katalysatorer for den cirkulære omstilling af det danske samfund.

B: Fremtidens Take Away System

Denne gruppe skal se på, hvordan vi i fremtiden skaber et bæredygtigt take-away-system i restaurationsbranchen og skal derfor først og fremmest forsøge at skabe transparens og et videngrundlag til branchen.

Fokus er her på det nuværende enorme spild af engangsemballage og den uigennemsigtige jungle af alternative emballagetyper.

C: Fra Græs til Gæst

Denne gruppe skal se på, hvordan vi i fremtiden skaber en kortere og mere bæredygtig vej fra græs til gæst.

Hvordan kan vi fremme løsninger, som sikrer, at restaurationsbranchen køber lokale råvarer i bedre kvalitet og på den måde understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer?

D: Fra Madspild til Ressource

Denne gruppe skal se på, hvordan vi gennem madspildsreduktion arbejder hen imod en C02-neutral restauration.

Samtidig vil gruppen undersøge, hvordan kasserede fødevarer kan være en ressource og udnyttes til fordel for restaurationen og miljøet.

Er der spild, der kan omdannes til nye salgbare produkter og som evt. kan sættes i system i branchen?

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.