Antikorruption

Anti-
korruption

Økonomisk bæredygtighed, gennemsigtighed og troværdighed

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Alle virksomheder skal som en del af deres arbejde med samfundsansvar sikre økonomisk bæredygtighed ved at sætte fokus på antikorruption. For alle virksomheder betyder det, at virksomheden har etableret et ledelsessystem, hvor virksomheden kan dokumentere, at den søger at forebygge alle former for korruption i relation til dens forretning. Konkret betyder det, at virksomheden har retningslinjer på plads, der hindrer korrupt adfærd i relation til deres forretning. Løbende vurderer virksomheden, om retningslinjerne virker.

Systematikken for etablering af et ledelsessystem er veldefineret gennem OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber, som med fordel kan anvendes af alle virksomheder – ikke kun multinationale. Virksomheden bliver gennemsigtig i spørgsmålet om dens arbejde for at forebygge alle former for korruption. På den måde opnås en øget troværdighed i forhold til, hvad virksomheden gør for at sikre økonomisk bæredygtighed.

De elementer, enhver virksomhed skal forholde sig til er defineret i FN’s konvention om antikorruption fra 2004. Eksempler på, hvad restaurationsbranchen skal forholde sig til i forhold til økonomisk bæredygtighed er:

  • håndteringen af politiske bidrag, sponsorater mm.,
  • retningslinjer for gaver
  • forebyggelse af nepotisme

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.