Persondatapolitik

Dette dokument redegør for, hvordan Restauratørernes Garantiordning (REGA) håndterer og behandler personoplysninger.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er enhver oplysning om en fysisk person, der enten direkte eller indirekte kan identificeres.
Begrebet omfatter således eksempelvis oplysninger om navn, stilling, adresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse og erhvervserfaring samt meget andet.

GENERELT

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

REGA indsamler udelukkende personoplysninger til konkrete og saglige formål. Den enkelte type af personoplysninger afhænger af den konkrete situation, og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  • Henvendelse til os med spørgsmål inden for vores kompetenceområder via hjemmeside, e-mail eller telefon
  • Tilmelding til REGA’s nyhedsbrev
  • Tilmelding til REGA’s webinarer, kurser og events
  • Anden behandling af relevant dataindsamling, eksempelvis som led i markedsføring når der er givet korrekt samtykke i henhold til markedsføringsloven eller som led i politisk interessevaretagelse
  • Det lovlige grundlag for REGA’s behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningen og persondataloven.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

DATAANSVARLIG

REGA er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning. Som konsekvens heraf er det bl.a. REGA’s pligt at holde dig orienteret, hvis vi behandler dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil du blive oplyst via denne persondatapolitik, men derudover vil du i andre sammenhænge få direkte besked, f.eks. pr. e-mail.
Du kan altid finde vores kontaktoplysninger her.

COOKIES OG FRAVALG AF DISSE

REGA anvender cookies til indsamling af oplysninger af antal besøgende på REGA’s hjemmeside, samt hvor ofte denne side bliver besøgt. Disse oplysninger anvender REGA til at tilpasse og optimere hjemmesidens indhold samt til at måle antal besøgende på siden. Det er kun medarbejdere i DRC & REGA, som har adgang til de oplysninger, der indsamles via cookies. Oplysninger videregives derfor ikke til tredjemand. Endvidere gøres der opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge cookies.
Du har som nævnt selv mulighed for at administrere, i hvilket omfang du vil bruge cookies, samt om du helt vil undgå brugen heraf. Administreringen af cookies sker under individuelle indstillinger i computerens browserindstillinger. REGA skal gøre opmærksom på, at såfremt du vælger at slette cookies, kan dette begrænse din adgang til hjemmesiden.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os via oplysningerne angivet her.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. I forbindelse med sletning af personoplysninger vil vi gøre brug af Microsoft Office 365's eDiscovery samt manuelle fremgangsmåder, som følger vores interne procedurer herfor. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

SIKKERHED

REGA har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ved eksempelvis at bitlocke vores computere for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Herudover har REGA sikret sig, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger ved bl.a. at begrænse kredsen af medarbejdere med adgang til personoplysningerne, ved at implementere nødvendige låse på døre og skabe samt at installere adgangskoder og kryptering på alle computere.

KLAGEINSTANS

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her.

WEBSITET EJES OG PUBLICERES AF:

REGA - Restauratørernes Garantiordning
Dronningens Tværgade 8a
1302 København K
Telefon: +45 33 25 10 11
E-mail: info@regadk.dk