REGA for medarbejdere

Hvad betyder REGA for dig?

Med REGA vil du kunne mærke, at din arbejdsgiver arbejder for en større systematik og gennemsigtighed omkring virksomhedens samfundsansvar. Det betyder, at det vil blive nemmere for dig at vide, hvad du kan være stolt af ved den virksomhed, du er en vigtig del af.

Som medlem af REGA har din virksomhed forpligtet sig til at rette blikket mod samfundsansvar. Det handler om det sociale ansvar, respekt for miljøet og det økonomiske ansvar. Det er de tre bundlinjer, man arbejder med, når man arbejder med samfundsansvar.

Det er ambitionen, at du vil opleve en kultur, hvor det føles trygt, værdigt og endnu mere meningsfuldt at arbejde i restaurationsbranchen.

Er menneskerettigheder relevante for mig?

Svaret er ja! Alle mennesker i verden har de samme menneskerettigheder. Det er staterne, der har ansvar for at beskytte dine rettigheder, så du kan nyde dem.  Men der er forskel på staten, som beskytter dine rettigheder gennem lovgivning, og på virksomheder, som skal sikre respekt for dine rettigheder gennem den måde, de driver deres virksomhed på. Med REGA sætter din virksomhed særligt fokus på, at dine, dine kollegers og gæsternes menneskerettigheder respekteres.

Forhold dig aktivt til potentielle problemstillinger

Du og din arbejdsgiver skal løbende forholde jer til såvel kendte som potentielle problemstillinger omkring din arbejdsplads og dine arbejdsforhold.

Det kan f.eks. være din ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Din arbejdsgiver skal forholde sig til og løbende forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, så risikoen for ulykker på din arbejdsplads minimeres. Eller med andre ord: Din arbejdsgiver skal løbende søge at forebygge negative indvirkninger på retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Din arbejdsgiver skal også forholde sig til din ret til ikke at blive udsat for diskrimination. Det betyder, at din arbejdsgiver tager ansvar for, at ingen forskelsbehandles på basis af bl.a. hudfarve, nationalitet, køn, seksuel orientering, religion eller politisk overbevisning.

Hvad kan jeg gøre?

Som ansat vil du blive involveret. Du er en vigtig del af din virksomhed. Alt hvad, der kommer af nye tiltage for at forbedre virksomheden og fremme bæredygtighed, kan ikke lade sig gøre uden dig. Derfor vil du løbende blive involveret i arbejdet med samfundsansvar. Du kan være med til at gøre din virksomhed og branchen endnu mere bæredygtige, og det kan du roligt være stolt af.

Menneskerettigheder:

Din arbejdsgiver kan ikke vide noget om, hvorvidt du og dine kolleger oplever negative indvirkninger på jeres menneskerettigheder, uden at I fortæller om det. Det kan f.eks. være, at din arbejdsgiver vil spørge dig, om du har oplevet diskrimination rettet mod dig selv eller andre i et spørgeskema om medarbejdertilfredshed generelt.

Miljø:

Når det handler om at reducere negative indvirkninger på miljøet, så kan det ikke lade sig gøre, hvis ikke du spiller med. Din arbejdsgiver brug for dig til at hjælpe med at være bæredygtig.

Antikorruption:

Når det handler om antikorruption, kan din arbejdsgiver ikke se alt selv. Derfor er det vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver, hvis du oplever noget, der ikke er, som det burde være.

Vil du vide mere om, hvordan din arbejdsgiver arbejder med samfundsansvar?

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.