REGA starter samarbejde om bæredygtigt fødevareindkøb

By 06/12/2019Artikler

REGA-sekretariatet har igangsat et nyt samarbejde der har til formål at fremme indkøb af bæredygtige fødevarer. Målet er helt konkret at opnå følgende:

  • Fremme omstillingen til bæredygtig drift
  • Højne fødevarekvaliteten
  • Større fokus på dyrevelfærd
  • Styrke lokale fødevareproducenter
  • Reducere madspild

I erkendelse af, at man, selvom man er en stor kæderestauratør, kan have svært ved at skabe ændringer i leveringskæden alene, samler REGA sine medlemmer i dette nye initiativ. En af grundværdierne i REGA er samarbejde og fællesskab, og i medlemmernes samlede indkøbsvolumen ligger initiativets særlige potentiale – det er nemlig her vi ser, at der kan skabes en positiv udvikling, hvis man i REGA-fællesskabet opnår enighed om en række fælles principper for bæredygtigt fødevareindkøb.

Sammen med grossister og leverandører til branchen ønsker REGA-medlemmerne at opstille en række principper, som kan være med til at støtte en bæredygtig udvikling i hele værdikæden og samtidig medvirke til at styrke det generelle fokus på de bæredygtige fødevarer i restaurationsbranchen.

Som en del af opgaven vil REGA derfor i den kommende tid række ud til alle relevante interessenter med henblik på at udvikle en bæredygtig og ambitiøs samarbejdsmodel for grossister, leverandører og restauratørerne. Det er vigtigt, at initiativet løftes i en fælleskoordineret indsats, hvor udbuddet af de fødevarer som REGA-medlemmerne ønsker at fremme sker på vilkår, der sikrer, at grossister og leverandører ikke står tilbage med en række fødevarer, de ikke kan afsætte.

Initiativet er en naturlig forlængelse af REGA-virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, og for at kunne dokumentere effekten af dette initiativ, kommer vi i REGA til at indsamle data og analysere værdien for alle samarbejdende parter og miljøet.

Indledningsvis skal samarbejdsmodellen udvikles og, efter planen, testes i første kvartal af 2020 for herved at finde sit naturlige leje. Det er målsætningen, at samarbejdet, eller dele af samarbejdet, skal være funktionsdygtigt i løbet af 2020.