REGA & Menneskerettigheder

Den 10. december 1948 blev FN’s Verdenserklæring for Menneskerettigheder vedtaget. Det er i år 70 år siden, at erklæringen med sine 33 artikler fremlagde en global ambition. Ambitionen var at skabe en verden, hvor alle mennesker kan leve et værdigt og frit liv.  

I REGA handler arbejdet med menneskerettigheder om værdighed, gennemsigtighed og troværdighed. For at ”respektere menneskerettighederne” skal virksomheder håndtere risici for negative indvirkninger på menneskerettighederne; de skal forebygge negative indvirkninger, og de skal dokumentere, hvad de gør. På den måde sikres respekt for menneskets værdighed.
Konkret betyder det, at virksomheden jævnligt vurderer, hvilke negative indvirkninger den har og kan have på menneskerettighederne. Alle virksomheder kan have negative indvirkninger på menneskerettighederne, og på trods af rådgivning og brugbare værktøjer er menneskerettigheder stadig en svær størrelse at arbejde med, uanset hvilken virksomhed, man tager udgangspunkt.  

Når en virksomhed åbner op for spørgsmålet om, hvilken indvirkning den har på alle basale elementer af menneskets værdighed, bliver den gennemsigtig. Når virksomheden er gennemsigtig omkring dens risici for negative indvirkninger, og hvordan den håndterer disse risici, opnås en øget troværdighed over for medarbejdere, gæster, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Der findes 48 enkelte menneskerettigheder i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder og enhver virksomhed skal forholde sig til dens mulige indvirkninger på dem alle. Nogle rettigheder vil virksomhederne ikke have risici for at have indvirkninger på, men de fleste vil identificere risici for negative indvirkninger på ca. 20 rettigheder. 

Eksempler på menneskerettigheder, hvor REGA-virksomhederne har risici for negative indvirkninger, og som de derfor arbejder mest med:  

  • Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
  • Retten til hvile og fritid 
  • Retten til lige løn for lige arbejde
  • Retten til passende ernæring
  • Retten til sundhed
  • Retten til ikke at blive udsat for diskrimination
  • Retten til ikke at blive udsat for chikane
  • Retten til ytringsfrihed  

Du kan læse flere eksempler og uddybende forklaringer på negative indvirkninger i restaurationsbranchen og hvordan de kan håndteres her