Kim Rahbek: ”Kun i et motiveret fællesskab løser vi de store udfordringer”

By 24/02/2020Artikler

Restauratørernes Garantiordning (REGA) blev etableret som et toårigt pilotprojekt i maj 2018. Tiden er snart gået og REGA står nu med 19 medlemmer, som sammen har 280 restaurationer, 8000 medarbejdere og samlet omsætter for over 1,3 mia. kr. Brancheinitiativet har slået sig fast som et fællesskab for restauratører, der fokuseret arbejder på at forbedre deres virksomheders sociale, miljø- og klimamæssige samt økonomiske bundlinje.

Ifølge REGA's talsperson Kim Rahbek Hansen, der er iværksætter, restauratør og stifter af Sticks’n’Sushi, udtrykker etableringen af REGA et eksisterende behov for at gentænke måden, moderne restaurationsvirksomheder drives på med blik på internationale standarder gældende for alle virksomheder i verden.

”En lang række af de toneangivende og største restaurationsgrupper har længe efterlyst et fælles udgangspunkt i arbejdet med CSR, som REGA i dag repræsenterer”, siger Kim Rahbæk, der har været med fra start, siden REGA blot var en idé på tegnebrættet. Og netop det at rådgive virksomhederne i deres arbejde med CSR er en af REGA’s primære funktioner. REGA-sekretariatet står klar til at hjælpe og rådgive medlemmerne, og klæder restaurationsbranchen på gennem indsigt i de nyeste tanker og tendenser, der udfordrer restaurationsbranchen.

"REGA er baseret på universelle værdier som menneskerettighederne, UN Global Compacts 10 principper, OECD’s retningslinjer, SDG-målene og ønsket om en kvalificering af begrebet bæredygtighed. Desuden er det et ønske om en øget professionalisering af branchen."

REGA-medlemmerne står stærkere i fællesskab
I REGA står restauratører side om side, og selvom de som udgangspunkt er konkurrenter på koncept, står de sammen som branche overfor en række væsentlige udfordringer i de kommende år. Det kræver nemlig et motiveret fællesskab, restaurationerne imellem, hvis de generelle udfordringer skal løses.

”Fællesskabet tager udgangspunkt i et ønske om hele tiden at være på forkant og være proaktiv både i forhold til de nære og fremtidige udfordringer”, siger Kim Rahbek, der blandt andet fremhæver branchens til tider dårlige renommé, den globale klimakrise samt manglen på transparens og arbejdskraft i branchen som nogle af de praktiske og faglige udfordringer, restaurationsbranchen står overfor.

Den bæredygtige omstilling: det rigtige og nødvendige valg
REGA-medlemmerne arbejder med tre forskellige overordnede former for bæredygtighed; den sociale, den miljømæssige og den økonomiske, som alle er essentielle, når man taler om samfundsansvar. En del af den sociale bæredygtighed vedrører, at REGA-medlemmerne tager ansvar for både deres gæster og deres medarbejdere. Medarbejderne hos REGA-medlemmerne skal kunne mærke, at deres arbejdsgiver arbejder for en større systematik og gennemsigtighed omkring virksomhedens samfundsansvar. Det vedrører bl.a. både den generelle medarbejdertilfredshed, at der ikke sker diskrimination i restaurationen, at virksomheden repræsenterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø, efterlever retten til hvile og fritid og meget mere.

Udover den sociale bæredygtighed fylder den miljømæssige del af arbejdet også meget i den bæredygtige omstilling hos medlemmerne.  Kim Rahbek mener ikke, at man kommer udenom, at klimaforandringerne vil have stadig større og afgørende effekt på hvor, hvordan og hvorledes vi kommer til at producere vores fødevarer.

”Det lyder banalt, men selv vi restauratører er kommet for langt væk fra vores primære leverandører, og vi skal som restauratører indtage en aktiv rolle i hvordan og hvem, der producerer vores fødevarer og ikke kun fokusere på, hvor disse fødevarer kommer fra,” lyder vurderingen fra Kim Rahbek, der mener, at biodiversitet, dyrevelfærd, et mindre CO2 aftryk og almen ordentlighed i måden, man driver virksomhed på, udgør afgørende konkurrenceparametre i dag.

Som REGA-medlem kræver det, at man engagerer sig, indarbejder de internationale principper for virksomheders samfundsansvar i den daglige drift samt arbejder aktivt med CSR. REGA handler kort sagt om at drive en økonomisk stærk og ansvarlig virksomhed i balance med naturen og i samklang med samfundet.

Og netop ved at samarbejde omkring løsninger på de store temaer og udfordringer kan vi påvirke med større effekt både professionelt og politisk og skubbe i den rigtige retning for flere bæredygtige restauranter i Danmark” afslutter Kim Rahbek.