REGA mod diskrimination

For alle virksomheder betyder det ”at respektere menneskerettighederne”, at virksomheden har etableret et ledelsessystem, hvor virksomheden kan dokumentere, at den håndterer risici for negative indvirkninger på menneskers værdighed. Konkret betyder det, at virksomheden jævnligt vurderer hvilke negative indvirkninger, den har og kan have på menneskerettighederne. Alle virksomheder kan have negative indvirkninger på menneskerettighederne.

Virksomheden bliver gennemsigtig i spørgsmålet om, hvordan den indvirker på alle basale elementer af menneskets værdighed. Systematikken for etablering af ledelsessystemet er veldefineret gennem FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

Når virksomheden er gennemsigtig omkring dens risici for negative indvirkninger og hvordan den håndterer disse risici, opnås en øget troværdighed over for medarbejdere, gæster, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Enhver virksomhed skal forholde sig til dens mulige indvirkninger på alle menneskerettighederne (der er 48). Nogle rettigheder vil den ikke have risici for at have indvirkninger på, men de fleste vil identificere risici for negative indvirkninger på ca. 20 rettigheder.

Enhver virksomhed skal forholde sig til retten til ikke at blive udsat for diskrimination. Det betyder, at virksomheden konkret vil arbejde for, at ingen medarbejdere forskelsbehandles på basis af bl.a. hudfarve, nationalitet, køn, seksuel orientering, funktionsvariation, religion eller politisk overbevisning. Det kan være, at en arbejdsgiver vil spørge medarbejderne, om de har oplevet diskrimination rettet mod sig selv eller andre i et spørgeskema om medarbejdertilfredshed generelt, og det kan være, at der vil blive skrevet og talt om, hvordan både medarbejdere og arbejdsgiver kan sikre, at der ikke er diskrimination på arbejdspladsen.

Retten til ikke at blive udsat for diskrimination vedrører også gæsterne. Virksomheden skal sikre, at ingen gæst forskelsbehandles på basis af bl.a. hudfarve, nationalitet, køn, seksuel orientering, funktionsvariation, religion eller politisk overbevisning. Det kan restauranten f.eks. forebygge ved at uddanne sit personale i at forstå og håndtere fordomme og være rummelig for forskellighed. Virksomheden vil måske også sørge for, at gæster ikke diskrimineres af andre gæster, mens de er på deres restaurant.