Planday

Planday arbejder dedikeret med at nedbryde barrierer inden for servicebranchen, når det gælder planlægning, fleksibilitet og gennemsigtighed mellem ledere og deres ansatte. At indgå som Partner i REGA var en naturlig forlængelse af dette mål, idet REGA-initiativets værdier er i tråd med Plandays grundlæggende overbevisning om, at virksomheder har et socialt ansvar og derigennem kan skabe et positivt og tillidsfuldt miljø baseret på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Siden 2004 har Planday gjort livet lettere for deltidsansatte og deres arbejdsgivere over hele verden med en revolutionerende platform til samarbejde personalet imellem. Vores brugervenlige, fleksible administrationsplatform til deltidsansatte gør både ledere og medarbejdere i stand til at samarbejde og arbejde mere effektivt ved at øge gennemsigtigheden og åbne op for kommunikationen sideløbende med integreret forretningsmæssig registrering og rapportering. Ved at reducere de administrative barrierer hjælper vi virksomheder med at skalere, så de sparer tid og penge på administration, mens de stadig opretholder et ægte medarbejderengagement – så de frigøres til at fokusere mere på de ting, der betyder noget.

Tilbage til oversigtenBesøg vores hjemmeside

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.