REGA for restauratører

REGA for
restaura-
tører

Hvad betyder REGA for din virksomhed?

Din virksomhed bliver blandt de første i Danmark i stand til at efterleve FN’s og OECD’s minimumsstandarder for ansvarlig virksomhedsadfærd. Med REGA som kvalitetsstempel, der garanterer en høj standard for arbejdet med samfundsansvar, vil du kunne skabe værdi for din virksomhed og højne branchens omdømme.

Ved at arbejde fokuseret og systematisk med din virksomheds samfundsansvar, kan du sikre effektiv drift og gennemsigtighed over for dine ansatte, dine samarbejdspartnere og andre interessenter i forhold til din virksomheds respekt for bl.a. dine ansattes og kunders menneskerettigheder, respekt for miljøet og klimaet og din virksomheds fokus på anti-korruption.

Det bliver både nemmere for dig at drifte, og det bliver nemmere for dig at vise andre, hvad du gør.

Hvad forpligter du dig til?

Som medlem af REGA forpligter du dig til at rette dit fokus skarpt mod dit samfundsansvar. Det handler om dit sociale ansvar, dit ansvar over for miljøet og dit økonomiske ansvar. Det er de tre bundlinjer, man arbejder med, når man arbejder med samfundsansvar.

Som medlem af REGA, skal du tilslutte dig UN Global Compact, som er FN’s organisation for samfundsansvar, og du bliver medlem af organisationens danske netværk. Netværket tilbyder dig og dine REGA-medspillere kurser og andre arrangementer, som du frit kan gøre brug af. Med REGA kommer du et spadestik dybere i dit arbejde med samfundsansvar. Du skal implementere FN’s og OECD’s minimumsstandarder for ansvarlig virksomhedsadfærd (FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for multinationale virksomheder). Hvor UN Global Compact inspirerer til at arbejde med samfundsansvar, præciserer retningslinjerne, hvordan du egentlig gør det. For at sikre en samfundsansvarlig drift er det nødvendigt at implementere retningslinjerne.

Læs mere om, hvad UN Global Compact og FN’s og OECD’s minimumsstandarder betyder for din virksomhed.

Retningslinjerne udgør en minimumsstandard, og du kan derfor sagtens bidrage yderligere til bæredygtig udvikling ved f.eks. at sætte flere tiltag i værk, end hvad der som minimum kræves af dig. De tiltag kan f.eks. bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål frem mod 2030.

Hvad skal du gøre i relation til dine ansatte?

Du har allerede fokus på dine ansattes vilkår og muligheder, når de er ansat hos dig, og nu systematiseres dit arbejde fra et menneskerettighedsperspektiv. Det skaber gennemsigtighed og troværdighed omkring din virksomheds drift.

I relation til dine ansatte skal du forholde dig til såvel kendte som potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne. F.eks. skal du forholde dig til dine ansattes ret til ikke at blive udsat for diskrimination. Det betyder, at du skal tage ansvar for, at ingen medarbejdere eller gæster forskelsbehandles på basis af bl.a. hudfarve, nationalitet, køn, seksuel orientering, religion eller politisk overbevisning. Du skal også forholde dig til dine ansattes ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ret til hvile og fritid, ret til familie, ret til social forsikring alle resten af de i alt 48 menneskerettigheder.

Dine ansatte skal involveres. For at du kan vide noget om, hvorvidt dine ansatte oplever nogle negative indvirkninger på deres menneskerettigheder, skal de have mulighed for at fortælle dig det. Du må helt selv om, hvordan du giver dem den mulighed – om der altid er en åben dør indtil ledelsen, om der en mailadresse, de kan henvende sig til, om du laver et værktøj på dit intranet eller noget helt andet. Det vigtigste er, at de er involveret, når det handler om deres menneskerettigheder.

Hvad skal du gøre i relation til dine leverandører?

Som en del af dit samfundsansvar, skal du stille krav til dine leverandører og samarbejdspartner om også at implementere FN’s og OECD’s minimumstandarder for ansvarlig virksomhedsadfærd. Du beder dem altså om at gøre det samme, som du selv gør.

Det betyder ikke, at du nu skal til at genvurdere alle dine kontrakter på én gang. Du gør det trin for trin. Når det er tid til at genforhandle eksisterende kontrakter og når du indgår nye kontrakter, skal du stille krav om, at de inden for den kommende periode påbegynder arbejdet med at efterleve minimumstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd, FN’s og OECD’s retningslinjer.

Du kan hjælpe dine leverandører og samarbejdspartnere ved at være åben omkring dit eget arbejde og dele ud af den viden og erfaring, du selv har.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.