REGA for gæster

Hvad betyder REGA for dig som gæst?

Som gæst på en restaurant, der er med i REGA, kan du vide dig sikker på, at virksomheden bag arbejder fokuseret på at løfte sit samfundsansvar. I REGA tror vi på, at vi ved at løfte vores samfundsansvar kan skabe tillid til branchen, gladere medarbejdere og endnu mere tilfredse kunder.

Medlemmerne af REGA stiller dig en garanti for, at de gør, hvad de kan, for at drive deres forretninger ansvarligt. Så hvad betyder det for dig som gæst, at du er gået ind ad døren hos et REGA medlem? Det betyder, at den virksomhed, du besøger respekterer menneskerettigheder, arbejder målrettet for at beskytte miljøet og har fokus på antikorruption.

Du kan læse mere om menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

En proces mod forbedring

Med REGA skabes en best practice, der klarlægger både, hvordan restaurationsbranchen driver ansvarlig og bæredygtig virksomhed, og hvordan man som branche kan samarbejde om et fælles initiativ med samfundsansvar i fokus.

Kvalitetsløft af branchens arbejde med samfundsansvar

Arbejdet med samfundsansvar er en kontinuerlig proces mod forbedring. Virksomhederne vil altså ikke bare stemple ind på dagsordenen for en kort periode. De vil etablere et ledelsessystem, der sikrer social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. REGA-virksomhederne er med til at skabe et solidt grundlag for et kvalitetsløft af branchens arbejde med samfundsansvar. Det vil udmønte sig i en endnu mere fokuseret og systematiseret måde at arbejde på.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.