Konkurrencebetingelser

Udbyder

Konkurrencen udbydes af Restauratørernes Garantiordning (REGA) under Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), Dronningens Tværgade 8A, 1302 København K, CVR nr. 83840315, tlf. +45 33 25 10 11, info@regadk.dk

Intro

I december 2018 afholder REGA en konkurrence løbende fra d. 1. - 10. december, hvor du fra d. 9. - 10. december kan deltage i lodtrækningen af 5 lækre hovedpræmier ved at svare rigtigt på de 3 spørgsmål i den afsluttende quiz.

Konkurrenceperioden er fra den 1. december til og med d. 10. december, og der udloddes fem præmier i alt d. 10. december 2018. Hvis du vil være med i lodtrækningen, skal du deltage i konkurrencen én gang fra d. 9. - 10. december via linket på vores Facebook eller Instagram.

Generelt

REGA forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan REGA på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af REGA er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Præmierne og konkurrenceperiode

  • Mandag d. 10. december 2018 (Du kan deltage i perioden: den 9. december til og med den 10. december 2018 kl. 20):

Der udloddes i alt fem præmier:

  • én præmie bestående af et gavekort til COFOCO på en samlet værdi af DKK 1000. Gavekortet kan bruges i alle COFOCO's 12 restauranter i København og er sponsoreret af COFOCO.
  • én præmie bestående af et gavekort til MASH på en samlet værdi af DKK 1000. Gavekortet kan bruges i alle MASH danske restauranter og er sponsoreret af MASH Danmark.
  • én præmie bestående af et gavekort til Café Vivaldi på en samlet værdi af DKK 660. Gavekortet kan bruges i alle Café Vivaldis restauranter i Danmark og er sponsoreret af Café Vivaldi.
  • én præmie bestående af et gavekort til Gorm's Pizza på en samlet værdi af DKK 600. Middagen kan indløses på alle Gorm's restauranter og er sponsoreret af Gorm's Pizza.
  • én præmie bestående af et gavekort til Madklubben på en samlet værdi af DKK 1000. Gavekortet kan bruges på alle Madklubbens restauranter og er sponsoreret af Madklubben.

Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle deltagere den 10. december 2018 kl. 21.

Såfremt REGA ikke har hørt fra vinderen senest den 13. december 2018, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket den 14. december 2018.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i konkurrencen.

For at deltage i lodtrækningen af én af hovedpræmierne, skal man have deltaget i den afsluttende quiz og have svaret rigtigt på alle tre spørgsmål.

Ansatte hos REGA og DRC samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvordan kan du deltage?

Du deltager i lodtrækningerne ved at svare rigtigt på alle tre spørgsmål i den afsluttende quiz, som formidles gennem Facebook og Instagram. For at deltage i konkurrencen, skal du blot angive dit fulde navn og din emailadresse på siden. Du skal også bekræfte, at du har læst konkurrencebetingelserne og afgive samtykke til, at REGA-sekretariatet, på e-mail, må kontakte dig fremover vedrørende eventuelle nyhedsbreve, konkurrencer og events.

Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle deltagende d. 10. december 2018 som beskrevet tidligere i betingelserne.

Hvis du vinder

Der findes én vinder af hver af de fem hovedpræmier.

Vinderne kontaktes via den e-mail, der er oplyst af deltageren selv ved deltagelse i konkurrencen og vinderen får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager og eventuelt anvender sin præmie. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn vil blive offentliggjort på de medier, som REGA anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer.

Såfremt REGA ikke har hørt fra vinderen af den enkelte præmie senest d. 13. december 2018 mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket d. 14. december 2018.

REGA påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

Personoplysninger

I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler og behandler REGA dine personoplysninger internt uden videregivelse og deling af informationerne.

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.