Cofoco planter 35.000 træer

Årets salg af jule- og nytårscatering hos Cofoco resulterede i 35.000 solgte menuer og lige så mange nyplantede frugttræer. Et flot bidrag til FNs ”Billion Tree Campaign”.

Som et led i Cofoco’s egen grønne omstilling planlagde Cofoco’s storkøkken (Cofoco Food) i september 2018 at plante 30.000 træer i Usambara-bjergene i Tanzania. Dette ville de gøre i forbindelse med salget af deres jule- og nytårsmenuer i samarbejde med NGOen Green Earth Appeal via projektet Carbon Free Dining.

”Når nu det politiske system hænger i bremsen, er det bydende nødvendigt, at vi som virksomhed tager vores del af ansvaret i den grønne omstilling. Det lyder måske flot, men et enkelt festmåltid kan gøre en konkret forskel, og med vores volumen bliver der faktisk tale om en ganske markant forskel. Med dette initiativ bidrager vi og vores kunder direkte til en positiv udvikling i et lokalområde samtidig med, at vi hjælper til en målbar CO2-reduktion,” forklarede August Lund, medejer af Cofoco.

I januar 2019 overgik Cofoco deres mål med 35.000 solgte menuer og snart pryder lige så mange nyplantede frugttræer Usambara-bjergene i Tanzania.

Carbon Free Dining etablerer økosystemer og bæredygtige skov- og landbrugsområder i Tanzania i samarbejde med forskellige organisationer. Cofoco er et af dem og projektet går ud på både at uddanne og styrke lokalsamfund med relevant viden og redskaber, for dernæst at kunne genoprette biodiversiteten og etablere selvforsynende økosystemer. Dette er ikke kun til gavn for lokalbefolkningen og miljøet, men også for atmosfærens samlede CO2-indhold – hvert træ absorberer ca. 1 ton CO2 i sin levealder (forventet 40 år).

The Billion Tree Campaign havde et mål om i 2007 at have plantet 1 milliard træer. I 2008 udvidede de det til 7 milliarder træer, hvilket blev opnået i forbindelse med FNs Klimakonference i København i 2009. I 2013 udvidede de igen målet til 12 milliarder og i 2017 til hele 15 milliarder træer.