Samarbejdspartnere

Global Compact Network Denmark

GCDK og REGA har i fællesskab indgået et partnerskab med det hovedformål at sikre en målrettet kapacitetesopbygning af REGA’s 15 medlemsvirksomheder inden for FN Global Compacts 10 principper og FN’s Verdensmål. Gennem partnerskabsaftalen tilslutter REGA’s 15 medlemsvirksomheder sig Global Compact, som i samarbejde med REGA ønsker følgende:

  • at vidensopbygge og øge medlemsvirksomhedernes forståelse for de 10 principper og verdensmålene
  • at give dem indblik i, hvordan de 10 principper og verdensmålene anvendes i de enkelte virksomheder.

Disse tiltag skal være med til at imødekomme branchens udfordringer inden for social ansvarlighed og bæredygtighed på sigt. REGA-medlemmerne tilbydes målrettet viden og træning i de 10 principper og verdensmålene i form af to workshops, der afholdes i løbet af 2018 og 2019.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder, som er en del af FN’s globale initiativ for bæredygtig forretning, Global Compact. Med afsæt i Global Compacts 10 principper og FN’s Verdensmål arbejder netværket for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed, som vil skabe værdi for både forretningen og samfundet

Københavns Erhvervshus & Foreningen Fisken

REGA og Københavns Erhvervshus har indgået et partnerskab, hvori REGA-virksomheder får tilknyttet et dedikeret team fra Københavns Kommune, der skal gøre det nemt for virksomhederne at indgå i samarbejde om rekruttering og støttede jobs. Jobcenter Københavns’ konsulenter vil, i tæt dialog med REGA-medlemmerne, tilbyde en rekrutteringsservice, der er tilpasset virksomhedernes behov. Herefter foretager Københavns jobcentre den specialiseret udsøgning af kandidater, bl.a. gennem aftalte relevante samarbejder, herunder med High:Five og EntreeCPH.

Som tillæg til partnerskabsaftalen med Københavns Erhvervshus har REGA også indgået et partnerskab med foreningen FISKEN, som er et åbent og gratis tilbud for unge mellem 13-24 år. Foreningen har til formål at hjælpe alle unge med at få et godt og sundt ungdomsliv, med bl.a. hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet gennem forskellige tilbud.

Det eksisterende samarbejde mellem Københavns Erhvervshus og Danmarks Restauranter og Cafeer udvides med FISKENs målgrupper, som er kandidater mellem 15 og 18 år samt kandidater mellem 18 og 24, der søger job i restaurationsbranchen. Målgruppen indebærer både unge, der er jobparate og mere udsatte unge, som kan have brug for en større grad af støtte, som FISKEN kan tilbyde. REGA-virksomhederne eller Københavns Erhvervshus orienterer Foreningen FISKEN om ledige stillinger passende til ovenstående målgrupper, evt. via REGA-sekretariatet hos DRC.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.